چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ 15:49
نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |

پیک بهاری پایه هشتم پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۳ 0:46
پیک بهاری پایه هشتم

نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |

چیستی درس پژوهی جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ 17:31
درس پژوهی الگوی عملی بازبینی مداوم الگوهای ذهنی و بازاندیشی مشارکتی عمل کارگزاران آموزشی و الگویی مؤثر برای بهبود مستمر آموزش در مدرسه محسوب می شود.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |

مقاله ای در رابطه با کتاب های Prospect سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ 13:23

کاربرگ پایه هشتم سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ 13:21
کاربرگ پایه هشتم از خانم تایب جولا

نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |


پاورپوینت درس شش پایه هشتم سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ 13:7

پاورپوینت درس پنج پایه هفتم سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ 12:46

نمونه سوالات دروس 1 تا 4 از خانم تاِئب جولا از دزفول

نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |


فوری و مهم!!! لطفا مطالعه کنید چهارشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۳ 20:30

موضوع: نظارت بربه کارگیری بسته های آموزشی درس زبان انگلیسی در فرآیند یاددهی- یادگیری

 

در راستای تحقق اهداف مندرج در برنامه های دفتر آموزش دوره ی اول متوسطه مبنی بر توانمند سازی و نظارت بر فعالیت های دبیران و براساس شاخص های آموزشی مندرج در موافقت نامه با اداره کل آموزش و پرورش استان ها (سال تحصیلی 94-93) شایسته است گروه های زبان انگلیسی مناطق و شهرستان ها به منظور اجرای نظارت برنامه ی درسی زبان انگلیسی و بکارگیری مهارتهای چهارگانه ی زبان آموزی تربیتی اتخاذ نماید تا بسته های اموزشی کتاب به طور کامل در تمامی مدارس توسط دبیران و دانش آموزان مورد بهره برداری قرارگیرد.

مقتضی است گروه زبان انگلیسی مناطق و شهرستان ها ضمن نظارت و اطمینان از روند بکارگیری موارد فوق، فرم های پیوست  را به تک تک دبیران و درصدی از دانش آموزان داده و پس از درصدگیری گزارش فعالیت های انجام یافته را طی دو مرحله (پانزدهم دیماه 1393 و اول اردیبهشت ماه 1394 ) در قالب جداول درصد نهایی به صورت فایل الکتونیکی (e-mail ) به گروه زبان انگلیسی متوسطه اول استان خوزستان ارسال نمایید.

جهت دریافت فایل های ضمیمه شماره ها را کلیک کنید

1. فایل نظر سنجی معلم

2. فایل نظر سنجی دانش آموز

نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |

برنامه عملیاتی پایگاه کیفیت بخشی کشوری چهارشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۳ 20:18
برنامه عملیاتی پایگاه کیفیت بخشی کشوری

نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |

برنامه عملیاتی وی چهارشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۳ 20:13
نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |

برنامه عملیاتی سال تحصیلی 94-93 چهارشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۳ 20:11
برنامه عملیاتی سال تحصیلی 94-93

نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |

سه نمونه طرح درس پایه هشتم یکشنبه چهارم آبان ۱۳۹۳ 20:13
سه نمونه طرح درس پایه هشتم

نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |جدول زمانبندی سالانه زبان انگلیسی پایه هشتم سه شنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۳ 13:48
جدول زمانبندی سالانه پایه هشتم

نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |

مراحل شناخت و یادگیری کلمات و حروف یکشنبه نهم شهریور ۱۳۹۳ 11:48
Phases of Word Recognition

(با تشکر از نادیا میاحی که این فایل را در اختیار همکاران قرار دادند)

نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |

Digraph شنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۳ 20:40

Digraph List for English Words

The term "digraph" is part of phonetics in English and stands for the sound, called a phoneme, which occurs when two consonants are combined. Digraphs refer to two letters combined to make just one sound different from either individual letter's sound. An example of a digraph is the letters "p and "h" making the "f" sound. A digraph is different from a consonant blend, because in the latter you hear each consonant's individual sound, as with the combination of the letters "bl." The following is a list of common digraphs in English and some examples of words formed with them.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |

Consonant Blends شنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۳ 20:32

Consonant Blends

The English language is constructed of many different sounds: vowels, consonants, long vowels and short vowels. Sometimes sounds blend together as is the case with consonant blends.

Consonant blends are a collection of two or three different consonant sounds that are each heard when the word is pronounced. For example, let's look at the word "drink." Both the letters "d" and "r" are consonants. When the word "drink" is pronounced, you can clearly hear the sounds of both of these letters, making it a consonant blend.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |

کتاب کار پایه هفتم نگارش جدید شنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۳ 19:46
کتاب کار پایه هفتم نگارش جدید

1. مقدمه

2. بخش اول

3. بخش دوم

نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |

کتاب معلم پایه هفتم نگارش جدید شنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۳ 19:42
کتاب معلم پایه هفتم نگارش جدید

نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |

کتاب معلم پایه هشتم شنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۳ 19:39
کتاب معلم پایه هشتم

این کتاب در پنج فایل ارایه شده است، تمام فایلها را دانلود کنید.

1. مقدمه تا صفحه 18

2. درس های یک و دو تا صفحه 50

3. درس سه تا صفحه 65

4. درس های چارو پنج و شش تا صفحه 105

5. درس هفت و پیوست تا صفحه 128

نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |

کتاب کار پایه هشتم شنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۳ 19:27
کتاب کار پایه هشتم

1. فایل مقدمه

2. فایل تمرینات

نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |

کتاب دانش آموز پایه هشتم شنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۳ 19:19
کتاب دانش آموز پایه هشتم

نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |

با کمال افتخار و خرسندی به اطلاع تمام دوستان می رساند نمونه تدریس خانم نادیا میاحی از شهرستان ماهشهر به عنوان یکی از دو اثر برگزیده کشوری در تدریس بخش Follow up انتخاب گردید. این موفقیت را به خانم نادیا میاحی و تمام هم استانی ها تبریک میگوییم.

(اصل اطلاعیه پایگاه کشوری)

بسمه تعالی

نتایج جشنواره تدریس درس 6 پایه هفتم

Conversation

Sounds & letters

Follow up activities

 

خراسان رضوی

خانم ام البنین سجادی

 

 

فارس

خانم مرضیه لیاقت

 

تهران

آقای وحید حق پرست

 

 

قم

خانم طیبه پاک نژاد

 

 خوزستان

خانم نادیا میاحی

 

 

آذربایجان غربی

آقای محمد نسیم فر

 

  

پایگاه کیفیت بخشی زبان انگلیسی

خرداد 93

 

 

نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |

پرسشنامه نظر سنجی دبیران درتدوین محتوای کتاب های درسی زبان انگلیسی 

همکار گرامی لطفا پس از پاسخگویی پرسشنامه را به ایمیل زیر ارسال نمایید

yousefsvd15@gmail.com

نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |


نمونه سوال RW پایانی پایه هفتم سه شنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ 18:12