چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ 15:49
نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |


نمونه سئوال پایانی هفتم - راضیه صفی زاده از شوش دانیال

نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |

بانک سوال پایانی پایه هشتم سه شنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴ 23:9
بانک سوال پایانی پایه هشتم

نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |
نمونه سوال ترم دوم پایه هشتم سه شنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴ 22:58

پیک بهاری پایه هشتم پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۳ 0:46
پیک بهاری پایه هشتم

نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |

چیستی درس پژوهی جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ 17:31
درس پژوهی الگوی عملی بازبینی مداوم الگوهای ذهنی و بازاندیشی مشارکتی عمل کارگزاران آموزشی و الگویی مؤثر برای بهبود مستمر آموزش در مدرسه محسوب می شود.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |

مقاله ای در رابطه با کتاب های Prospect سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ 13:23

کاربرگ پایه هشتم سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ 13:21
کاربرگ پایه هشتم از خانم تایب جولا

نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |


پاورپوینت درس شش پایه هشتم سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ 13:7

پاورپوینت درس پنج پایه هفتم سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ 12:46

نمونه سوالات دروس 1 تا 4 از خانم تاِئب جولا از دزفول

نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |


فوری و مهم!!! لطفا مطالعه کنید چهارشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۳ 20:30

موضوع: نظارت بربه کارگیری بسته های آموزشی درس زبان انگلیسی در فرآیند یاددهی- یادگیری

 

در راستای تحقق اهداف مندرج در برنامه های دفتر آموزش دوره ی اول متوسطه مبنی بر توانمند سازی و نظارت بر فعالیت های دبیران و براساس شاخص های آموزشی مندرج در موافقت نامه با اداره کل آموزش و پرورش استان ها (سال تحصیلی 94-93) شایسته است گروه های زبان انگلیسی مناطق و شهرستان ها به منظور اجرای نظارت برنامه ی درسی زبان انگلیسی و بکارگیری مهارتهای چهارگانه ی زبان آموزی تربیتی اتخاذ نماید تا بسته های اموزشی کتاب به طور کامل در تمامی مدارس توسط دبیران و دانش آموزان مورد بهره برداری قرارگیرد.

مقتضی است گروه زبان انگلیسی مناطق و شهرستان ها ضمن نظارت و اطمینان از روند بکارگیری موارد فوق، فرم های پیوست  را به تک تک دبیران و درصدی از دانش آموزان داده و پس از درصدگیری گزارش فعالیت های انجام یافته را طی دو مرحله (پانزدهم دیماه 1393 و اول اردیبهشت ماه 1394 ) در قالب جداول درصد نهایی به صورت فایل الکتونیکی (e-mail ) به گروه زبان انگلیسی متوسطه اول استان خوزستان ارسال نمایید.

جهت دریافت فایل های ضمیمه شماره ها را کلیک کنید

1. فایل نظر سنجی معلم

2. فایل نظر سنجی دانش آموز

نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |

برنامه عملیاتی پایگاه کیفیت بخشی کشوری چهارشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۳ 20:18
برنامه عملیاتی پایگاه کیفیت بخشی کشوری

نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |

برنامه عملیاتی وی چهارشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۳ 20:13
نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |

برنامه عملیاتی سال تحصیلی 94-93 چهارشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۳ 20:11
برنامه عملیاتی سال تحصیلی 94-93

نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |

سه نمونه طرح درس پایه هشتم یکشنبه چهارم آبان ۱۳۹۳ 20:13
سه نمونه طرح درس پایه هشتم

نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |جدول زمانبندی سالانه زبان انگلیسی پایه هشتم سه شنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۳ 13:48
جدول زمانبندی سالانه پایه هشتم

نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |

مراحل شناخت و یادگیری کلمات و حروف یکشنبه نهم شهریور ۱۳۹۳ 11:48
Phases of Word Recognition

(با تشکر از نادیا میاحی که این فایل را در اختیار همکاران قرار دادند)

نوشته شده توسط سید یوسف سواعدی   | لینک ثابت |